0

litery blokowe
HIPS lity o grubości 25mm, malowany
do wykonania zewnętrznych napisów na elewacjach budynków

Copyright 2012 Nowe Studio Wojciech Nowicki